_

میک آپ

_

نیلوفر نوری

تفاوتی بین سالن زیبایی و سالن زیبایی وجود دارد این است که یک سالن زیبایی فضایی کاملاً توسعه یافته در یک مکان خصوصی است که معمولاً دارای ویژگی های بیشتری از یک سالن زیبایی است.

آرتیستنیلوفر نوری
مشتریقالب اکسترا
تاریخ12 اسفندماه 99
مهارت هاتتو / میک آپ / ناخن